top of page
Brozura_front-A.jpg

Výběrová řízení
na prodej nemovitosti

Dokážete nahmatat puls realitního trhu?

Úvod

Řada zahraničních investorů nepovažuje tuzemský realitní trh za dostatečně transparentní. Proč? Především z důvodu jeho velikosti a malého počtu transakcí. Pro prodeje velkých komerčních celků a developerských projektů to platí násobně. Porovnatelné transakce na trhu probíhají souběžně obvykle v řádu jednotek a nabídky se od sebe výrazně liší doplňujícím parametry.

Na myšlenku zapojit výběrové řízení jako nástroj prodeje a aktualizovat jeho nastavení nás přivedlo zadání, které jsme získali od spřátelné osoby. To zadání znělo: Jak zjistit nejvyšší dostupnou cenu na trhu v omezeném čase. V tomto případě šlo o šest měsíců. Zároveň jsme věděli, že není čas na neúspěch  – křehká dohoda osmi prodávajících osob by se po uplynutí uvedené doby rozpadla.

Zadání se povedlo splnit nad očekávání dobře. V mezičase jsme přizvali do týmu další odborníky: advokátní kancelář Kutějová–Maršál–Briaský, platformu 4ct či společnost analyzující ekologickou zátěž a geologické podloží.
Vznikl tak nástroj, který umožňuje během 4–6 měsíců jasně navnímat aktuální puls realitního trhu pro danou nemovitost.

7brozur-web.png

Postup prodeje

Postup prodeje

❁   Identifikace priorit klienta

❁   Analýza trhu:

  • stav a chování trhu

  • předpokládané realistické termíny jednotlivých fází výběrového řízení včetně úhrady kupní ceny a finálního vypořádání transakce

❁   Brainstorming s klientem, vysvětlení postupu a objektivních souvislostí

❁   Dohoda o postupu

❁   Diskuse na téma reinvestice výnosu z prodeje (může být součástí strategie prodeje)

❁   Kde je to relevantní, provede se zpracování objemové studie na výstavbu v předmětném území. To určí potenciál budoucího využití a pomůže aktivovat zájem investorů.

❁   Odhad tržní ceny reziduální hodnotou dle objemové studie nebo výnosovou metodou u výnosových nemovitostí.

❁   Zpracování marketingového materiálu

❁   Vytvoření dataroomu  – přehledného uspořádání veškerých dostupných informací

❁   Aktivní distribuce nabídkového materiálu zájemcům o koupi

❁   Aktivní komunikace se všemi zájemci

❁   Asertivní přístup k řešení průběžně získaných podnětů a komplikací

❁   Přijetí písemných nabídek

❁   Vyhodnocení nabídek a stanovení priorit dalšího postupu

❁   Jednání s finalisty

❁   Uzavření a vypořádání transakce

Harmonogram
výběrových řízení

Harmonogram výbrvýc řízení

  Podpis výhradní smlouvy o zprostředkování prodeje

Příprava (2–3 měsíce)

  Zajištění a kompletace dokumentace o nemovitostí včetně návrhu kupní smlouvy

  Kompletace a nastavení dataroomu (cílem je poskytnout všechny dokumenty a informace pro due dilligence, jejichž sběr zájemci při přímém prodeji často trvá měsíce a prodlužuje tak dobu, po kterou je prodávající v nejistotě, zda se diskutovaný obchod uskuteční a bude mít prostředky z transakce k dispozici)

 

Průběh výběrového řízení (2 měsíce)

  Zahájení výběrového řízení oslovením potenciálních zájemců z rozsáhlé databáze

  Zveřejnění nabídky na odborných portálech (dle preferencí majitele  – veřejný/neveřejný prodej)

  Uzavírání NDA na přístup do dataroomu, prohlídky nemovitostí, doplňování vyžádaných informací do dataroomu

  Zájemci provádí due dilligence podkladů v dataroomu a doptávají se. Předkládáme dataroom plný odpovědí na jejich „námitky“, který všechny informace prezentuje otevřeně a nic nezmlčuje. Zabraňujeme tak průběhu, kdy zvolený kupující natahuje záměrně due diligence a v okamžiku, kdy pochopí časové potřeby nebo i tíseň prodávajícího, přichází s výrazně nižší cenovou nabídkou. Zároveň se můžeme obratně odklonit od vítězného/zvoleného účastníka, který neplní, to co slíbil, k dalšímu v řadě.

 

Closing výběrového řízení (2 měsíce)

  Vyhodnocení přijatých nabídek

  Vyjednávání s účastníky se nejvyššími nabídkami

  Uzavření kupní smlouvy

  Úhrada kupní ceny

Výhody prodeje prostřednictvím výběrových řízení Vomastek Real Estate

Přínosy pro klienta

❁   Klient je na prvním místě

  Jasně nastavená pravidla

  Transparentnost celého procesu

  Důraz na kvalitu zpracovaní podkladů

  Odborná zdatnost a zkušenost

  Profesionální právní a další potřebné odborné služby zahrnuté v ceně

  Tah na branku v jednání se zájemci o koupi

  Možnost neuzavřít kupní smlouvu i v případě úspěšného výběrového řízení

  Jasné uzavření a vypořádání výběrového řízení

  Prověřený proces, který efektivně zjistí aktuální dosažitelnou hodnotu nemovitostí na trhu bez ohledu na to, zda je trh rostoucí nebo klesající (metoda realitní rojnice)

Jasná a předem dohodnutá provize

  Fixní  – ze základní ceny, za kterou je prodávající rozhodnut prodat

  Motivační/bonusová  – z navýšení nad základní cenu

Reference

Reference
Areál Kolčavka (videoprohlídka)
00:58
Areál Štrasburk (videoprohlídka)
00:42
Videoprohlidka Cerny  Kohout
00:41
1brozura---Kol.jpg
1brozura---Stra.jpg
1brozura---CKo.jpg

Výkonný tým

Výkonný tým
face-2-petr-vomastek.jpg

Petr Vomastek

20 let na realitním trhu

6x makléř roku

První v ČR vstoupil do mezinárodní sítě slávy

Vysoký morální kredit

Vynikající pověst na trhu

Osobní známost s klíčovými aktéry

Autor Realitní naděje

Aktivní realitní investor

image002.jpg

Ing. Martin Skalický, MRICS

Ředitel prvního realitního fondu
na trhu REICO České spořitelny a.s.

Ředitel realitního fondu EDULIOS
skupiny CIMEX

Partner 4ct  – společnosti zaměřené
na urbanismus a rozvoj měst

Předseda poradního výboru Progressus

Mentor vedení Vomastek Real Estate

Popularizátor investování do realitních fondů

Jeden z přednášejících programu CITY development na ČVUT a MBARE na VŠE

image001.jpg

Jaroslav Semerák

 Manager, specialista na výběrová řízení

Řadu let profesně působil v mediích a marketingu

Má rozsáhlé právní povědomí z vysokoškolských studií práv

Ve volném čase věnuje dobročinným aktivitám a studuje Husitskou teologickou fakultu, odbor Sociální práce

Chcete se dozvědět, jaké benefity by prodej Vaší nemovitosti formou výběrového řízení přinesl Vám? 
Ochotně se s Vámi setkáme a detailněji prodiskutujeme!

Vzkaz byl předán, děkujeme!

Kontakt
bottom of page